szeroki


szeroki
Szeroki uśmiech «uśmiech szczery, serdeczny»: – Panie doktorze, mam malutką prośbę. – Szlachetne zdróweczko się zepsuło? – zażartował z szerokim uśmiechem. – Ach nie, nie to (...) tylko podpisik, panie doktorze. A. Strączek, Wyznanie.
Coś zatacza szerokie, coraz szersze kręgi zob. krąg 1.
Coś rozchodzi się, odbija się szerokim echem zob. echo 4.
Jak długi i szeroki zob. długi 1.
Mieć szeroki gest zob. gest 2.
Szeroka natura zob. natura 4.
Szeroki gest zob. gest 2.
Szerokiej drogi! zob. droga 22.
Szerokim łukiem zob. łuk.
Szeroki świat zob. świat 25.
Wypłynąć, puścić się na szerokie wody; puścić kogoś na szerokie wody zob. woda 10.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • szeroki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, szerokiocy, szerokirszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający określony, podany w jednostkach miary wymiar poprzeczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szeroki na dwa, cztery centymetry.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szeroki — szerokiocy, szerokirszy 1. «mający określony wymiar poprzeczny; wynoszący ileś centymetrów, metrów, kilometrów itp. w linii poprzecznej» Jezdnia szeroka (na) pięć metrów. Pasek szeroki na dwa palce. 2. «mający duży wymiar poprzeczny w stosunku do …   Słownik języka polskiego

  • szeroki gest — {{/stl 13}}{{stl 7}} wspaniałomyślność, szczodrość, hojność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ze swoim szerokim gestem był lubiany przez kolegów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Szeroki Kamień — Infobox Settlement name = Szeroki Kamień settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Kuyavian Pomeranian subdivision type2 = County… …   Wikipedia

  • jak długi i szeroki — {{/stl 13}}{{stl 7}} na całej powierzchni, na całym obszarze czegoś; we wszystkich miejscach; wzdłuż i wszerz : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przemierzyć kraj, świat jak długi i szeroki. Kraj jak długi i szeroki cieszył się z przyjazdu papieża. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieć (szeroki) gest — {{/stl 13}}{{stl 7}} odznaczać się wspaniałomyślnością, być hojnym, szczodrym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Miał szeroki gest przy dawaniu napiwków. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Danuta (armoured train) — The Danuta, also called armoured train number 11 was a Polish armoured train used by the Polish army during the German invasion of Poland in September 1939. Danuta from 1939. From the left: artillery wagon, infantry assault wagon, armoured… …   Wikipedia

  • List of armoured trains — This is a list of armoured trains of different countries. Poland Before regaining the independence in 1918 *Dywizja Syberyjska (Siberian Division) had 3 armoured trains: Warszawa, Kraków and Poznań, and captured a fourth: Poznań II *10 February… …   Wikipedia

  • gest — 1. Gest teatralny «gest przesadny, sztuczny, nienaturalny, patetyczny»: Szczupły, wysoki, miękki i jakiś niedbały, wykonywał rękami sztuczne, teatralne gesty. T. Różewicz, Opowiadania. 2. Mieć (szeroki, pański) gest «być hojnym, szczodrym,… …   Słownik frazeologiczny

  • długi — 1. Jak długi i szeroki «wszędzie, od krańca do krańca, na całym obszarze»: W Polsce, jak kraj długi i szeroki, odbywały się akademie oraz spotkania z władzami (...). WO 03/03/2001. 2. Ktoś ma długie ręce «ktoś ma wpływy, władzę umożliwiające… …   Słownik frazeologiczny